Tjänster

 • Återkomandekontroll av öppna cisterner för brandfarliga varor.
 • Mellanlagring av brandfarligvätska, upp till 24 kbm kan lagras i mobila tankar.
 • Cistern rengöring.
 • Service och underhåll av tank anläggningar.
 • Återkommandekontroll av tankbilar enligt Jig 1.
 • Målning av cisterner och anläggningar.
 • Nedmontering av cisterner och anläggningar.
 • Avloppsrensning.
 • Inspektion av svåråtkommliga utrymmen med inspektionkamera.
 • Riskanalyser; HAZOP, LOPA, enligt LBE mf.
 • Klassningsplaner, klassningsritningar.
 • Control of Work: Arbetstillstånd för säkra arbeten.
 • Driftsinstruktioner, arbetsbeskrivningar mm.
 • Utbilding innom flygplans tankning, Jig 1,2 och 4, eller efter kunds eget regelver.
 • Upprättande av kvalitetsmanualer, regelverk mm.
 • Framtagande av bygglovs krävande dokumentation, för ny cistern anläggning.