Välkommen till J D Cisternkontroll AB

SKULLE DU FÖRVARA PENGAR I EN SMUTSIG, FUKTIG OCH MÖGLIG PLÅNBOK?

Det är ofta så miljön i en cistern ser ut, tänk på att det är pengar som förvaras i er cistern! Och att cisternen behöver rengöras oftare en vad myndigheten kräver i det tekniska kontrollintervallet.

J D Cisternkontroll AB är förstaval när du vill ha hjälp med återkommande kontroll eller rengöring av cisterner och tankbilar av petroleum produkter.  Cisternrengöring utförs med stort fokus på produktkvalitet och med minimal produktförlust.

J D Cisternkontroll AB är ackrediterade av Swedac, ack.nr. 3572.

Vi lägger stort focus på Hälsa, Miljö och Säkerhet i vår verksamhet.

Vi kan även erbjuda/utföra följande tjänser: Riskanalyser enligt LBE, Klassning-och situationsplaner, HAZOP, Utbildningar, ex. JIG 4, Projektledare vid ombyggnationer/nybyggnationer, Vara behjälplig gentemot myndigheter i miljöärenden/tillstånd, Arbetstillstånd för säkra arbeten.

Välkommen att kontakta oss för information/offert.